Expansievat vervangen

Expansievat vervangen

Om overdruk of overtollig water in de verwarmingsleidingen op te vangen staat in ieder met CV uitgevoerde woning een expansievat.

Omdat water wegens verwarming uitzet dient het water ergens heen te vloeien, oftewel naar het expansievat. Toch kan het voorkomen dat de druk in de leidingen te groot wordt wegens een technisch probleem in de ketel danwel u voegt teveel water aan de leidingen via de ketel toe, dan zal de overdruk in het expansievat te groot worden.

Dit betekent dat er een defect in het expansievat komt en dus dient het expansievat vervangen te worden. Zonder een goed werkende expansievat werkt het centrale verwarming systeem in de woning niet.

Drukvat

Een goed afgesteld expansievat werkt op de centrale verwarming als een overdruk opvanger of regelaar. Het expansievat bevat een membraan met aan de ene kan een stikstofgas en aan de andere kant watervolume. Indien de druk in het leidingsysteem toeneemt neemt dan ook de druk op de watervolume toe waarmee de gasinhoud in elkaar wordt gedrukt. Met deze methode kan overdruk op het leidingsysteem door verhitting van water worden opgevangen. Uiteraard is het expansievat slechts bestand tegen een beperkte overdruk en daarom moet de hoeveelheid water in het leidingsysteem via de ketel gebracht onder een maximum blijven. Wordt het maximum overschreden dan zal het rubber membraan falen.

Problemen expansievat

Gewoonlijk zult u niet snel er achter komen dat u het expansievat moet vervangen. Gewoonlijk zijn er geruime tijd problemen echter vallen niet snel op. Veelal kan het voorkomen dat de vertrekken kouder aanvoelen dan andere vertrekken. Veelal wordt de centrale verwarming ontlucht en de druk iets in de leidingen opgevoerd door meer water toe te voegen, waarmee de problemen veelal kortstondig opgelost zijn. Dit betekent dan ook dat u regelmatig water moet toevoegen. Gewoonlijk voegt u water toe indien het winter is, echter door het vele opwarmen neemt de druk af. Normaliter hoort het expansievat maar voor de helft gevuld te zijn en dit kunt u zelfstandig controleren door aan de zijkant op het expansievat te kloppen. Indien het expansievat geheel is gevuld of geheel leeg dan dient het expansievat vervangen te worden. Het rubber membraan kan dan versleten zijn, danwel gebroken door een te hoge druk. Normaliter dient een expansievat om de tien jaar vervangen te worden.

Onderhoud centrale verwarming

Normaliter dient er onderhoud te worden uitgevoerd ten behoeve van de goede verwarming van een woning. Zeker indien u een woning van een oude eigenaar overneemt is het verstandig om te controleren of het expansievat vervangen moet worden of niet. Ook een expansievat kan onder de onopvallende gebreken vallen bij de aankoop van een woning. Uiteraard dient de verkopende partij ervoor te zorgen dat alle onderdelen in de woning voldoen aan de standaard eisen conform de voorwaarden van verkoop. Zodoende ook het expansievat. Heeft de vorige eigenaar geruime tijd in de woning gewoond dan kan een vervanging van het expansievat worden geƫist.

Feitelijke vervanging expansievat

Veelal zijn woningeigenaren niet op de hoogte van hoe een expansievat moet worden vervangen. Het uitschakelen van de ketel, het laten afwateren van een deel van de leidingen en het loskoppelen en herkoppelen van het nieuwe expansievat gaat ook nog wel. Echter het is van belang dat de juiste druk op het vat wordt gezet met koel water zodat bij verhitting van het leidingwater nog voldoende capaciteit binnen het expansievat aanwezig is om de overdruk op te vangen. Dit vergt een specialist op het gebied van de vervanging van een expansievat. Wilt u dan ook uw expansievat vervangen schakel dan een centrale verwarming specialist in.